РОЗВИТОК КАДРІВ В УПРАВЛІННІ: СЕРТИФІКАТ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ»

За результатами проходження загальної професійної програми підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції, головним спеціалістом Управління інфраструктури Кравець Г.І. отримано сертифікат про закінчення курсу дистанційної (20.11.2019 – 06.12.2019 он-лайн) та очної (10.12.2019 – 11.12.2019  аудиторну) форми навчання. Загальна тривалість програми – 60 годин.

Навчальний курс за напрямом “Запобігання та виявлення корупції” був розроблений проектом USAID “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія” завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується спільно з Українською школою урядування.

Метою програми є актуалізація, поглиблення та систематизація знань законодавства України у сфері боротьби з корупцією та запобігання її проявам для осіб, які мають стояти на сторожі і допомагати належному виконанню норм права державними службовцями, дотримання ними вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством. Удосконалення вмінь застосування законодавства із запобігання корупції в процесі реалізації службових повноважень.

В рамках програми вивчались наступні теми:

  • Законодавство про запобігання корупції.
  • Основні терміни та поняття законодавства про запобігання корупції.
  • Корупційні правопорушення, пов’язані з корупцією та відповідальність за них.
  • Органи, відповідальні за запобігання та протидію корупції.
  • Обмеження щодо працевлаштування і сумісництва.
  • Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
  • Обмеження щодо одержання подарунків та запобігання одержання неправомірної вигоди.

Он-лайн (дистанційне) навчання складається із вивчення лекційних матеріалів та складання тестових завдань з кожного блоку питань. Очне (аудиторне) навчання складається з таких форм роботи з аудиторією як: панельна дискусія, модерована дискусія з усіма учасниками, робота в малих групах.