ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Найменування: УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2. Місце знаходження: Україна, 36014, Україна , Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, буд. 45

3. Код ЄДРПОУ: 35439821

4. Категорія предмета закупівлі: роботи

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: будівництво інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області (45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)

6. Дата оголошення: 06 серпня 2021 року

7. Процедура закупівлі: відкриті торги

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:

8.1. Ідентифікатор плану: UA-P-2021-08-06-006634-a

8.2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-06-006723-a

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням. Зазначено в тендерній документації.

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, ДСТУ-Н Б Д.1.1.-2:2013 “Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва”, ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 “Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт”, ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 “Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва”, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 “Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва”, ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві, перелік робіт та іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог, зазначених в подальшому у тендерній документації. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником. Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, відомості про які внесені таким органом або на підставі делегованих повноважень саморегульованою організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності (у разі її утворення) до переліку експертних організацій. Згідно п. 3.17 розділу 3 ДБН А.2.2-3-2014 проектна документації – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва. Згідно п. 5.1.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 кошторисна вартість будівництва, що визначається у складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі. При цьому, кошторисна вартість будівництва складається з будівельних робіт, вартості устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших витрат, які визначаються кошторисною частиною проекту будівництва. Розробленим проектом кошторисної документації за об’єктом будівництва та з урахуванням його технічного стану, визначено зокрема обсяг робіт, кількість та якість матеріалів, які мають використовуватись при виконання робіт за об’єктом “будівництво інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області”. Виходячи із визначених у проектній документації технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі замовником у тендерній документації визначено технічні вимоги до предмета закупівлі, які визначають суть робіт, які мають бути виконані за результатом проведеної процедури закупівлі.

11. Строк виконання робіт: до 31 грудня 2021 року

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: 11206300,00 грн. (з ПДВ)

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: згідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та  наказу Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється згідно до проекту на виконання робіт.

 Оскільки кошти, необхідні для  фінансування проєкту, виділяються на сесії обласної ради на основі поданих головним розпорядником розрахунків, було прийнято рішення взяти  за основу попередні розрахунки, а саме комерційну пропозицію ТОВ «ІНЖЕНІРИНГ-АНАЛІТИКА»,з яким був заключений договір від 18 травня 2021 року № 9 щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на створення (будівництво) об’єкту «Будівництво інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області» з розрахованою сумою 11 206 300 грн.00 коп. На підставі цього розрахунку був сформований проект рішення сесії  та поданий на затвердження депутатам.

Зв’язку с тим, що сесія відбулась 6 липня 2021 року, на пленарному засіданні п’ятої сесії восьмого скликання було прийняте рішення № 209 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік», яким  затверджена сума 11 206 300,00 (Одинадцять мільйонів двісті шість тисяч триста гривень 00 копійок). 14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі” та відповідно до регіональної програми інформатизації “Цифрова Полтавщина на 2021-2023 роки”, затвердженої рішенням сесії Полтавської обласної ради від 23.02.2021 № 115 зі змінами, за рахунок коштів місцевого бюджету, на підставі зведеного – кошторисного розрахунку по об’єкту будівництва за предметом “будівництво інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області”.