ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.01.2020 та 14.02.2020 Управлінням взято участь у засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

24.01.2020, з порядком денним:

  • про ознайомлення з методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади;
  • про порядок проведення ідентифікації корупційних ризиків;
  • про затвердження робочого плану оцінки корупційних ризиків. 14.02.2020, з порядком денним:
  • про розгляд та оцінку ідентифікованих членами комісії корупційних ризиків;
  • про перегляд Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (зі змінами).

Членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації розглянуто виявлені в структурних підрозділах облдержадміністрації ідентифіковані корупційні ризики (існуючі заходи контролю, опис корупційного ризику та його чинники, можливі наслідки, заходи щодо усунення та очікувані результати) та встановлено їх пріоритетність.