Звернення громадян

Шановні громадяни! Перед тим, як сформувати своє звернення, рекомендуємо Вам ознайомитися з основними вимогами до створення Звернень громадян для отримання офіційної (письмової) відповіді.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові,
  • місце проживання громадянина та зворотня контактна інформація,
  • викладено суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення, осіб, визнаних судом недієздатними.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (тобто звернення без зазначення прізвища, ім’я та по батькові особи, що звертається), а також таке з якого не можливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.


Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження!

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Детальніше з нормами, які застосовуються щодо звернень громадян Ви можете ознайомитися в Законі України “Про звернення громадян” та Законі України “Про доступ до публічної інформації”.


Готове звернення Ви можете надати до Управління інфраструктури наступним чином:

  • за телефоном: +380 (532) 50-04-03
  • факсом: +380 (532) 50-04-03
  • на офіційну електронну пошту Управління: infrastruktura@adm-pl.gov.ua
  • листом на поштову адресу Управління: вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014
  • особисто: Графік прийому громадян